Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XVIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

29.04.2020r. godz. 09:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020r.
4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 225)
5. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019. (druk nr 226)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku. (druk nr 227)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2019 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powicie Wołomińskim na lata 2016-2021”. (druk nr 228)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-195/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”. (druk nr 229)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. (druk nr 230)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 231)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035. (druk nr 232)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 233)
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z postępowania wyjaśniającego dotyczącego pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.02.2020r. w sprawie podstawy do wygaszenia mandatu radnego. (druk nr 234)
14. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 225
  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 226
  Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019
 • Druk nr 227
  Projekt uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku
 • Druk nr 228
  Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2019 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powicie Wołomińskim na lata 2016-2021”
 • Druk nr 229
  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-195/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”
 • Druk nr 230
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach
 • Druk nr 231
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 232
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
 • Druk nr 233
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 22.04.2020 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 23.04.2020 r., godz. 08.29
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 23.04.2020 r., godz. 08.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.04.2020 r., godz. 08.29Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1920 razy.