Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Janusza Bambot i Jerzego Bańkowskiego

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie rurociągu drenarskiego w miejsce rowu odwadniającego w miejscowości Słupno, gmina Radzymin.
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 31.03.2006r. Pana Janusza Bambot i Pana Jerzego Bańkowskiego, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociągu drenarskiego o średnicy 200 mm w miejsce rowu odwadniającego usytuowanego na terenie działek nr ew. 273/13, 273/14, 273/15, 273/16 i 273/17 w miejscowości Słupno, gmina Radzymin.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2006 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2006 r., godz. 15.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2006 r., godz. 15.46Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1855 razy.