Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

KOMUNIKAT

Zmiana terminu składania oświadczeń majątkowych
Zmiana terminu składania oświadczeń majątkowych

Do 31 maja br. wydłużono termin składania oświadczeń majątkowych. Odpowiedni zapis znalazł się w obowiązującej od 31.03.2020 r. ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19.

Zgodnie z art. 31zza ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) - „osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31maja 2020 r.”
Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia.

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.04.2020 r., godz. 12.51
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 15.04.2020 r., godz. 12.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.04.2020 r., godz. 12.54Magdalena RudnikEdycja strony
15.04.2020 r., godz. 12.52Magdalena RudnikEdycja strony
15.04.2020 r., godz. 12.51Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 472 razy.