Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A.

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przejść linii światłowodowych Telekomunikacji Polskiej S.A. przez rzekę Osownicę, Kanał Ulgi rzeki Osownicy, rów melioracyjny na terenie gminy Jadów oraz ciek wodny Pniewniczankę na terenie gminy Strachówka.
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołominskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 01.03.2006r. Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. ul. Zabraniecka 8, 03-871 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść linii światłowodowych Telekomunikacji Polskiej S.A. przez rzekę Osownicę, Kanał Ulgi rzeki Osownicy, rów melioracyjny na terenie gminy Jadów oraz ciek wodny Pniewniczankę na terenie gminy Strachówka.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.03.2006 r., godz. 15.02
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.03.2006 r., godz. 15.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2006 r., godz. 15.02Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1893 razy.