Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XVI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

30.01.2020r., godz. 14.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. (druk nr 199)
5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa w powiecie wołomińskim w 2019r. (druk nr 200)
6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2019. (druk nr 201)
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2019. (druk nr 202)
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2019. (druk nr 203)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023”. (druk nr 204)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie powiatu wołomińskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. (druk nr 205)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu części dachu budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na radiową sieć szerokopasmową. (druk nr 206)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 207)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 191)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 208)
15. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 199
  sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019
 • Druk nr 200
  sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa w powiecie wołomińskim w 2019r.
 • Druk nr 201
  sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2019
 • Druk nr 202
  sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2019
 • Druk nr 203
  sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2019
 • Druk nr 204
  projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023”.
 • Druk nr 205
  projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie powiatu wołomińskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 • Druk nr 206
  projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu części dachu budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na radiową sieć szerokopasmową
 • Druk nr 207
  projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 191
  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 208
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 23.01.2020 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 24.01.2020 r., godz. 09.16
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 24.01.2020 r., godz. 09.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.01.2020 r., godz. 09.19Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
24.01.2020 r., godz. 09.19Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
24.01.2020 r., godz. 09.19Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
24.01.2020 r., godz. 09.19Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
24.01.2020 r., godz. 09.18Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
24.01.2020 r., godz. 09.18Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
24.01.2020 r., godz. 09.16Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2448 razy.