Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ROK 2020


Podstrony:
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 11 maja 2020 r. dla Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Andrzeja Dulińskiego, decyzji Nr 9pz/2020 znak: WAB.6740.14.6.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. nr 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ulicą Saturna w m. Marki”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 7 maja 2020 r. dla Burmistrza Wołomina decyzji Nr 8pz/2020 znak: WAB.6740.14.4.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 2 kwietnia 2020 r. dla Wójta Gminy Jadów decyzji Nr 7pz/2020 znak: WAB.6740.14.3.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej - ulicy Kąpielowej w miejscowości Borzymy, Gmina Jadów, pow. wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych „Projekt robót geologicznych na opracowanie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno – inżynierskie na potrzeby projektu posadowienia hali magazynowo - produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi w Emilianowie gm. Radzymin (Emilianów działki nr ew. 163/7, 162/2, 157/4, 158, 164/3, 164/2, 165, 159, 160, 161, 166/2, 167, 168, 169, 171/7, 173/12, 173/13, 174/6, 175/6, 176/6,177/6, 178/6, 170/12, 170/11, 170/10, 170/9, 170/8 170/7 oraz 172/8, 177/11, 173/5, 173/2, 173/3, gm. Radzymin, pow. Wołomin, woj. mazowieckie)”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów z dnia 26 listopada 2019 r., złożony w dniu 4 grudnia 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 31 stycznia 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.62.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Budowie drogi gminnej - ul. Działkowej w miejscowości Sitne, gmina Jadów, powiat wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Tłuszcza z dnia 13 grudnia 2019 r., złożony w dniu 16 grudnia 2019 r, uzupełniony pismem z dnia 9 marca 2020 r, postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.60.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Zamkowej do działki ew. nr 1060 obręb 0003 Chrzęsne, w miejscowości Chrzęsne, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w dwóch zespołach: szereg A1 – A4 oraz szereg B1 – B4 (kat. I) oraz instalacji kanalizacyjnej (dz. ew. nr 60/6, 63/3, 63/4, 63/5, obręb 04-11).”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 2 marca 2020 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego decyzji Nr 5pz/2020 znak: WAB.6740.14.47.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W (ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od rzeki Długiej do granicy gminy Zielonka w miejscowości Zielonka”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, z dnia 23 grudnia 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 6 marca 2020 r, złożonym w dniu 9 marca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.61.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Andersa w Wołominie”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki złożony w dniu 17.02.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.6.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. nr 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ulicą Saturna w m. Marki”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 16 marca 2020 roku dla Burmistrza Miasta Ząbki decyzji Nr 6pz/2020 znak: WAB.6740.14.44.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Szwoleżerów) w Ząbkach na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wroniej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina złożony w dniu 29.11.2019 r., następnie uzupełniony w dniu 12.02.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.58.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej nr 431834W (ul. Tramwajowa) w Zagościńcu”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 17 lutego 2020 roku dla Burmistrza Wołomina, decyzji Nr 3pz/2020 znak: WAB.6740.14.29.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 12 lutego 2020 roku dla Burmistrza Miasta Ząbki, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Sylwię Nastaj, decyzji Nr 2pz/2020 znak: WAB.6740.14.38.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy drogi gminnej, pod nazwą: „Budowa ul. Saperów od km 0+000 do km 0+279,50 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ząbki”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno – inżynierskie na potrzeby projektu posadowienia hali magazynowo - produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi w Emilianowie gm. Radzymin (Emilianów działki nr ew. 163/7, 162/2, 157/4, 158, 164/3, 164/2, 165, 159, 160, 161, 166/2, 167, 168, 169, 171/7, 173/12, 173/13, 174/6, 175/6, 176/6,177/6, 178/6, 170/12, 170/11, 170/10, 170/9, 170/8 170/7 oraz 172/8, 177/11, 173/5, 173/2, 173/3, gm. Radzymin, pow. Wołomin, woj. mazowieckie)”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  "o wydaniu w dniu 28 lutego 2020 roku dla Burmistrza Miasta Ząbki, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Małetkę, decyzji Nr 4pz/2020 znak: WAB.6740.14.49.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kochanowskiego od ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej i ul. Budkiewicza od ul. Prostej do ul. Narutowicza w Ząbkach”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w dwóch zespołach: szereg A1 – A4 oraz szereg B1 – B4 (kat. I) oraz instalacji kanalizacyjnej (dz. ew. nr 60/6, 63/3, 63/4, 63/5, obręb 04-11).”, przy ul. Wesołej w Markach, na terenie działek nr ew. 60/6, 63/3, 63/4, 63/5, obręb 04-11,
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina złożony w dniu 31.01.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.4.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin”
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów złożony w dniu 31.01.2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.3.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej - ulicy Kąpielowej w miejscowości Borzymy, Gmina Jadów, pow. wołomiński”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno – inżynierskie na potrzeby projektu posadowienia hali magazynowo - produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi w Emilianowie gm. Radzymin (Emilianów działki nr ew. 163/7, 162/2, 157/4, 158, 164/3, 164/2, 165, 159, 160, 161, 166/2, 167, 168, 169, 171/7, 173/12, 173/13, 174/6, 175/6, 176/6,177/6, 178/6, 170/12, 170/11, 170/10, 170/9, 170/8 170/7 oraz 172/8, 177/11, 173/5, 173/2, 173/3, gm. Radzymin, pow. Wołomin, woj. mazowieckie)”,
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 22 stycznia 2020 roku dla Burmistrza Wołomina decyzji Nr 1pz/2020 znak: WAB.6740.14.50.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 431058W – ul. Kochanowskiego w miejscowości Wołomin i Czarna, gmina Wołomin”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 września 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa 11 września 2019 r.), uzupełniony pismem z dnia 13 grudnia 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa 17 grudnia 2019 r.), postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.44.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Szwoleżerów) w Ząbkach na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wroniej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 lipca 2019 r., złożony w dniu 4 lipca 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 4 listopada 2019 r., złożonym w dniu 14 listopada 2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.38.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy drogi gminnej, pod nazwą: „Budowa ul. Saperów od km 0+000 do km 0+279,50 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ząbki”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 października 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 29 listopada 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa 02 grudnia 2019 r.), postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.49.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kochanowskiego od ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej i ul. Budkiewicza od ul. Prostej do ul. Narutowicza w Ząbkach”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 20 grudnia 2019 roku dla Burmistrza Miasta Kobyłka decyzji Nr 40pz/2019 znak: WAB.6740.14.42.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy drogi gminnej, pod nazwą: „Budowa drogi – ul. Rataja na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Husarii w Kobyłce”.
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
  o wydaniu w dniu 17 grudnia 2019 roku dla Wójta Gminy Klembów decyzji Nr 38pz/2019 znak: WAB.6740.14.24.2019, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa ciągu dróg gminnych ul. Diamentowej o dł. L=394,45 m oraz ul. bez nazwy o dł. L=227,60 m w miejscowości Rasztów”, gmina Klembów.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 08.01.2020 r.
Wprowadził:Ernest Kobyliński, data: 08.01.2020 r., godz. 10.31
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 18.03.2020 r., godz. 11.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.03.2020 r., godz. 11.31Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
08.01.2020 r., godz. 10.31Ernest KobylińskiDodanie strony

Strona oglądana: 593 razy.