Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie wodnoprawne na wniosek zakładu Coca - Cola HBC Polska Sp. z o.o.

postępowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki w Radzyminie
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 15.02.2006r. zakładu Coca - Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki w km 11+170, poprzez rów melioracyjny, z nowej części zakładu Coca - Cola w Radzyminie, usytuowanego na terenie działek nr ew. 59 i 58/2, obręb 01-07, poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 24.02.2006 r., godz. 08.40
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 24.02.2006 r., godz. 08.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2006 r., godz. 08.40Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1886 razy.