Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego “SUMAX” Sp. z o.o.

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie wylotu służącego do wprowadzania ścieków bytowych oczyszczanych w oczyszczalni ścieków NEBRASKA w miejscowości Działy Czarnowskie
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 29.11.2005r. Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego “SUMAX” Sp. z o.o. ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków, występującego z pełnomocnictwa Fundacji Braci Św. Brata Alberta, Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych, Działy Czarnowskie 18, 05-252 Dąbrówka, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu służącego do wprowadzania ścieków bytowych oczyszczanych w oczyszczalni ścieków NEBRASKA, zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 9, w miejscowości Działy Czarnowskie 18, gmina Dąbrówka oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków z w/w oczyszczalni poprzez rowy melioracyjne do rzeki Rządzy.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.02.2006 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.02.2006 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2006 r., godz. 15.04Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1979 razy.