Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miasta Kobyłka

Postępowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do Rowu “D”, a następnie do rzeki Długiej
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 07.02.2006r. Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do Rowu “D”, a następnie do rzeki Długiej, z powierzchni utwardzonych części ulicy Sienkiewicza, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce, poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 16.02.2006 r., godz. 14.07
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 16.02.2006 r., godz. 14.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.02.2006 r., godz. 14.07Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1774 razy.