Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XIV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

27.11.2019r., godz. 15.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 października 2019r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. (druk nr 170)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2024”. (druk nr 171)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wołomińskiego. (druk nr 172)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V-49/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 roku. (druk nr 173)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX-337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie, zmienionej Uchwałą Nr LII-584/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu. (druk nr 174)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu. (druk nr 175)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk nr 176)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za lata 2019-2020. (druk nr 177)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za lata 2019-2021. (druk nr 178)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 179)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 180)
15. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • druk nr 170
  projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
 • druk nr 171
  projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2024”
 • druk nr 172
  projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wołomińskiego
 • druk nr 173
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V-49/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 roku
 • druk nr 174
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX-337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie, zmienionej Uchwałą Nr LII-584/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu.
 • druk nr 175
  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu
 • druk nr 176
  projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu
 • druk nr 177
  projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za lata 2019-2020
 • druk nr 178
  projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za lata 2019-2021
 • druk nr 179
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • druk nr 180
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 20.11.2019 r.
Wprowadził:Ewa Budziszewska, data: 20.11.2019 r., godz. 16.30
Ostatnia aktualizacja:Ewa Budziszewska, data: 20.11.2019 r., godz. 16.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.11.2019 r., godz. 16.30Ewa BudziszewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2821 razy.