Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pracowni Projektowej Zakładu Budowy i Remontów Sieci i Instalacji Energetycznych w Mińsku Mazowieckim

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przejść linii energetycznych przez rzekę Rządzę i rów melioracyjny w Turzu, gmina Poświętne.
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołominskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 29.12.2005r. Pracowni Projektowej Zakładu Budowy i Remontów Sieci i Instalacji Energetycznych w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 2/101, działającej z upoważnienia inwestora - Zakładu Energetycznego Warszawa - Teren S.A. Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 218, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść linii energetycznych przez rzekę Rządzę i rów melioracyjny na terenie miejscowości Turze, gmina Poświętne.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.01.2006 r., godz. 09.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 18.01.2006 r., godz. 09.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2006 r., godz. 09.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1904 razy.