Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sierpień


Podstrony:
 • Uchwała Nr VI-177/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
 • Uchwała Nr VI-178/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-179/2019
  w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr VI-180/2019
  w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia drogi na terenie Miasta Stołecznego Warszawy kategorii drogi powiatowej
 • Uchwała Nr VI-181/2019
  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla młodzieży ze szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński w pomieszczeniach placówek oświatowych w ramach projektu „Łączymy pokolenia. Wolontariat” realizowanego przez Fundację Dzieci-Dzieciom i określenie warunków korzystania
 • Uchwała Nr VI-182/2019
  zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz ustalającej tekst jednolity
 • Uchwała Nr VI-183/2019
  w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr VI-184/2019
  w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)” oraz projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)”
 • Uchwała Nr VI-185/2019
  w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
 • Uchwała Nr VI-186/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-187/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-188/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-189/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-190/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-191/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-192/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-193/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-194/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-195/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-196/2019
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała Nr VI-197/2019
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
 • Uchwała Nr VI-198/2019
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr VI-199/2019
  w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie oraz wskazania Przewodniczącego
 • Uchwała Nr VI-200/2019
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
 • Uchwała Nr VI-201/2019
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
 • Uchwała Nr VI-202/2019
  w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych
 • Uchwała Nr VI-203/2019
  w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr VI-204/2019
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego
 • Uchwała Nr VI-205/2019
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 08.10.2019 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 08.10.2019 r., godz. 11.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.10.2019 r., godz. 11.20Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 391 razy.