Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Fundacja Otwarte Serce z Marek

Realizacja zadania publicznego: „Qlturka Wieczorową Porą". Termin zgłaszania uwag: 7 dni od dnia publikacji
KOMUNIKAT
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informujemy, że Fundacja Otwarte Serce z Marek złożyła, w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

nazwa zadania: „Qlturka Wieczorową Porą”,

termin realizacji zadania: od dnia 20.10.2019 r. do dnia 30.12.2019 r.,

miejsce realizacji zadania: Fundacja Otwarte Serce w Markach przy ul. Spokojnej 9, Centrum Aktywności Fabryczna 3 w Markach przy ul. Fabrycznej 3, Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego w Markach przy ul. Fabrycznej 2,

koszt realizacji zadania: 9.442,80 zł,

wnioskowana kwota dotacji: 7.500,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 przywołanej ustawy: każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej lub do protokołu:
• za pośrednictwem e-mail-a: ngo@powiat-wolominski.pl,
• za pośrednictwem fax-u: 22 776-50-93,
• lub osobiście w: Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój 011 (przyziemie / WEJŚCIE B).

Sprawę prowadzi: Klaudia Podleś.
Treść oferty stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 03.10.2019 r., godz. 11.22
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 03.10.2019 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2019 r., godz. 11.28Dorota RomańczukEdycja strony
03.10.2019 r., godz. 11.22Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 381 razy.