Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek zakładu Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o., Oddział NAFTGAZ w Wołominie

Postępowanie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie zakładu w Wołominie
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm., art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 21.12.2005r., zakładu Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o., Oddział NAFTGAZ w Wołominie, ul. Łukasiewicza 11, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie zakładu Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o., Oddział NAFTGAZ w Wołominie, ul. Łukasiewicza 11, 05-200 Wołomin.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.01.2006 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.01.2006 r., godz. 14.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2006 r., godz. 14.20Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1901 razy.