Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Grzegorza Szczęsnego

Postępowanie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie Hal Magazynowych w Tłuszczu
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm., art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 09.12.2005r. Pana Grzegorza Szczęsnego, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie Hal Magazynowych w Tłuszczu, przy ul. Przemysłowej 9 – działka nr ew. 1412.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.01.2006 r., godz. 09.20
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 25.01.2019 r., godz. 11.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2019 r., godz. 11.27Marian BądzyńskiEdycja strony
03.01.2006 r., godz. 09.20Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1805 razy.