Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

I etap konsultacji

termin zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy... na rok 2020 upływa w dniu 11 września 2019 r.
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI... NA ROK 2020 WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI... NA LATA 2020 – 2024

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2020” oraz „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na lata 2020 – 2024”.

I etap konsultacji to zgłaszanie wniosków / opinii / uwag / propozycji zmian do załączonych projektów Programu współpracy... na rok 2020 i Wieloletniego programu współpracy… na lata 2020 – 2024 oraz propozycji zadań do realizacji w roku 2020 – prosimy o skorzystanie z „FORMULARZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, które dostępne są na stronie: www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka Konsultacje społeczne / Rok 2019.
Projekt przyszłorocznego programu współpracy opracowany został na podstawie obowiązującego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2019”.

Na podanej stronie zamieszczono także uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów oraz Kalendarze czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian projektów dokumentów oraz propozycje zadań do realizacji w roku 2020 można składać w terminie do dnia 11 września 2019 r.

1) za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl, ngo@powiat-wolominski.pl
2) faksem: (22) 776-50-93,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 012, tel. (22) 787-43-03 wew. 104, pokój nr 011, tel. (22) 787-43-03 wew. 108.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 16.08.2019 r., godz. 07.23
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 16.08.2019 r., godz. 07.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.08.2019 r., godz. 07.26Dorota RomańczukEdycja strony
16.08.2019 r., godz. 07.24Dorota RomańczukEdycja strony
16.08.2019 r., godz. 07.24Dorota RomańczukEdycja strony
16.08.2019 r., godz. 07.23Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 2206 razy.