Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne: 8 lipca 2019 r. - 27 września 2019 r.

Wieloletni Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2024
W terminie od dnia 8 lipca 2019 r. do dnia 26 lipca 2019 r. trwają konsultacje międzywydziałowe w sprawie projektu Wieloletniego programu współpracy... na lata 2020 - 2024. Konsultacje powszechne projektu dokumentu rozpoczną się w sierpniu 2019 r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 08.07.2019 r., godz. 08.50
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 08.07.2019 r., godz. 08.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.07.2019 r., godz. 08.52Dorota RomańczukEdycja strony
08.07.2019 r., godz. 08.50Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 2312 razy.