Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

IX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

04.07.2019r., godz. 15.00 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.
4. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025. (druk nr 117)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 118)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031. (druk nr 119)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 120)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów w nowym korytarzu (druk nr 121)
9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 117
  Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025
 • Druk nr 118
  Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Druk nr 119
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Druk nr 120
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Druk nr 120 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 120 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Druk nr 120 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019
 • Druk nr 120 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku
 • Druk nr 120 - tabela 5
  Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku
 • Druk nr 120 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 121
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów w nowym korytarzu

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 27.06.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.06.2019 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.06.2019 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2019 r., godz. 10.43Małgorzata JeznachEdycja strony
27.06.2019 r., godz. 10.42Małgorzata JeznachEdycja strony
27.06.2019 r., godz. 10.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2587 razy.