Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione


Nie mogą być udostępnione materiały i dokumentacja - opracowywane w komórkach organizacyjnych KP PSP w Wołominie zawierające informacje niejawne, mogące wpłynąć niekorzystnie na działalność KP PSP oraz zawierające dane osobowe. Komenda Powiatowa ma obowiązek chronić takie informacje przed nieprawnym ujawnieniem.

Sposób udzielania informacji publicznej nieudostępnionej w BIP Komendy Powiatowej PSP w Wołominie na wniosek osoby zainteresowanej.


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej. (druk do pobrania – poniżej).

2. Opłaty.
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Komenda będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

3. Miejsce złożenia dokumentów.
- Sekretariat Komendy.

4. Termin załatwienia sprawy.
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział organizacyjno – kadrowy bądź inna komórka organizacyjna w zależności od rodzaju sprawy.

6. Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

7. Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. Nr 112, poz. 1198
Zasady ochrony i udostępniania informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz.95 z późniejszymi zmianami), a ochronę danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).


Podmiot udostępniający informację: Komenda Powiatowa PSP w Wołominie
Informację wprowadził/a do BIP: Agnieszka Sokołowska
Autor informacji: mł. kpt. Jarosław Kłak

Podstrony:
  • WNIOSEK
    o udostępnienie informacji publicznej

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 22.11.2005 r., godz. 12.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 22.11.2005 r., godz. 12.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2005 r., godz. 12.58Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3507 razy.