Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Pytania i odpowiedzi

SPW.273.71.2019.KK

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego dotyczy: Wycinki zakrzaczenia w pasie dróg powiatowych dróg powiatowych 27,70 km w roku 2019.


1. Jaka jest szerokość z każdej strony drogi przeznaczona do wycinki?

Z uwagi na fakt, że krzaki porastają nierównomiernie szerokości są zmienne Zamawiający wymaga aby Oferent „ Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się w terenie z zakresem prac dokonać tzw. oględzin, lustracji.” Zał. nr 42. Czy do zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę należeć będzie oprócz wycinki także karczowanie?

„W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności niszczenia zakrzaczenia w tym w szczególności: sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności przy czym wycinka krzaków powinna być wykonana przy samej ziemi lub likwidowana z korzeniami.” Zał. nr 4


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 18.04.2019 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 18.04.2019 r., godz. 13.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2019 r., godz. 13.37Katarzyna RutkowskaEdycja strony
18.04.2019 r., godz. 13.37Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 460 razy.