Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze "ECHO" z Wołomina

Realizacja zadania publicznego: „Koncert z okazji roku Moniuszkowskiego pt. Śpiewnik Domowy Stanisława Moniuszki”. Termin zgłaszania uwag: 7 dni od dnia publikacji
KOMUNIKAT
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informujemy, że Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze „Echo” z Wołomina złożyło, w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

nazwa zadania: Koncert z okazji roku Moniuszkowskiego pt: „Śpiewnik Domowy Stanisława Moniuszki”,

termin realizacji zadania: od dnia 25.04.2019 r. do dnia 20.07.2019 r.,

miejsce realizacji zadania: teren przylegający do budynku Starostwa od strony ul. Prądzyńskiego lub od strony wschodniej Urzędu Miejskiego,

koszt realizacji zadania: 12.000,00 zł,

wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 przywołanej ustawy: każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej lub do protokołu:
• za pośrednictwem e-mail-a: ngo@powiat-wolominski.pl,
• za pośrednictwem fax-u: 22 776-50-93,
• lub osobiście w: Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój 011 (przyziemie / WEJŚCIE B).

Sprawę prowadzi: Klaudia Podleś.
Treść oferty stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 20.03.2019 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 20.03.2019 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.03.2019 r., godz. 15.23Dorota RomańczukEdycja strony
20.03.2019 r., godz. 15.23Dorota RomańczukEdycja strony
20.03.2019 r., godz. 15.16Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 583 razy.