Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR III-25/2019

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
UCHWAŁA NR III – 25/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz § 31 ust. 1 Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015r. poz. 6764, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się Roczny Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 22.01.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.01.2019 r., godz. 11.08
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.01.2019 r., godz. 11.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.01.2019 r., godz. 11.08Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 589 razy.