Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR III-24/2019

w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8
UCHWAŁA NR III - 24/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie, z siedzibą przy ul. Komunalnej 8, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.


§ 2

Akt założycielski Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8 stanowi Złącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik 1
    AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADZYMINIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. KOMUNALNEJ 8
  • Załącznik 2
    STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8
  • Wyniki głosowania imiennego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 22.01.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.01.2019 r., godz. 10.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.01.2019 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.01.2019 r., godz. 10.40Małgorzata JeznachEdycja strony
23.01.2019 r., godz. 10.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 854 razy.