Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR II – 20/2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Wołomińskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
UCHWAŁA NR II – 20/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Wołomińskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 32 w zw. z art. 25 § 1 i art. 34 i art.35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2018 r. poz.1302 z póź. zm. ) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Udziela się radcy prawnemu Mariuszowi Kaim pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Wołomińskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w postępowaniu w sprawie ze skargi Asesora Prokuratury Rejonowej w Wołominie z dnia 7 listopada 2018 r. na Uchwałę Nr XL-372/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.


§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 19.12.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.12.2018 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.12.2018 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.12.2018 r., godz. 11.43Małgorzata JeznachEdycja strony
21.12.2018 r., godz. 11.42Małgorzata JeznachEdycja strony
21.12.2018 r., godz. 11.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1483 razy.