Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR II - 15/2018

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLIV-499/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
UCHWAŁA NR II - 15/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLIV-499/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XLIV - 499/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej, zmienia się § 1 ust. 2 nadając mu brzmienie:
„2. Wartość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 wyniesie 91 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy).”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 19.12.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.12.2018 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.12.2018 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.12.2018 r., godz. 11.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1390 razy.