Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR II – 13/2018

w sprawie utworzenia ciągu drogowego drogi powiatowej z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki
UCHWAŁA NR II – 13/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie utworzenia ciągu drogowego drogi powiatowej z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


1. Ustala się przebieg ciągu drogowego drogi powiatowej ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki na odcinku od skrzyżowania z Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do granic m.st. Warszawy (odcinek o długości ok. 1430 m).
2. Graficzny przebieg drogi, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 19.12.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.12.2018 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.12.2018 r., godz. 11.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.12.2018 r., godz. 11.48Małgorzata JeznachEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 11.48Małgorzata JeznachEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 11.47Małgorzata JeznachEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 11.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2263 razy.