Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

WYKONANIE NAGRANIA DŹWIĘKOWEGO DO ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI W KLEMBOWIE, POWIAT WOŁOMIŃSKI.

Przedłużamy termin składania ofert do 4 grudnia 2018 r. do godz. 14.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

WYKONANIE NAGRANIA DŹWIĘKOWEGO DO ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI W KLEMBOWIE, POWIAT WOŁOMIŃSKI.


Przedłużamy termin składania ofert do 4 grudnia 2018 r. do godz. 14.00


Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie nagrania dźwiękowego do Ławki Niepodległości w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Ławka Niepodległości dla samorządów”.
I. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wykonanie, nagrania dźwiękowego materiału odnoszącego się do lokalnych tradycji oręża polskiego związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości zgodnie z warunkami przedstawionymi w programie MON „Ławka Niepodległości dla samorządów”.
II. Zakres zamówienia:
Czynności wchodzące w skład zamówienia: usunięcie szumów, mastering nagrania.
Format nagranego pliku: WAW; mp3 stereo
Dostawa: na wskazany przez zamawiającego serwer (FTP) oraz osobiście lub drogą pocztową na pendrive lub CD na adres: Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

Wymagane jest by odczyt był nagrany w sposób nienaganny jakościowo, zrozumiały, zgodnie z zasadami wymowy j. polskiego.

Nagranie będzie wykorzystywane na podstawie licencji przekazanej bezterminowo.
Odtwarzane będzie przez każdą osobę, która po wybraniu odpowiedniego przycisku włączy odtwarzacz znajdujący się w Ławce Niepodległości należącej do Powiatu Wołomińskiego.


Tekst nagrania:
„(…) czynem dowiodę ile ojczyźnie wiernym być umiem”. Maksyma ta opisuje życie wybitnego Polaka. Gen. dyw. Franciszka Żymirskiego. Urodzony 5 października 1779 r. w Krakowie, całe swoje życie poświęcił walce o wolność Ojczyzny. Służył między innymi w Legionach Polskich we Włoszech. Brał udział w najważniejszych bitwach tamtego okresu, od insurekcji kościuszkowskiej, aż po powstanie listopadowe.
W 1822 r. wykupił majątek Klembów i w latach 1823-1829 zbudował tu kościół pod wezwaniem św. Klemensa. Zginął 25 lutego 1831 r. w bitwie pod Olszynką Grochowską, w której dowodzona przez niego 2 Dywizja Piechoty bohatersko broniła kluczowych pozycji przed rosyjskimi atakami.
Trzy lata po śmierci generała jego żona wraz z dziećmi ufundowała epitafium w tutejszym kościele, poświęcone pamięci jej męża. Ciało gen. Żymirskiego zostało wówczas przeniesione z Warszawy i złożone w kościele klembowskim w rodzinnej krypcie.
Mieszkańcy Klembowa, chcąc uczcić tą wybitną postać ufundowali w tym miejscu tablicę pamiątkową oraz portret Gen. Franciszka Żymirskiego. Jego imię nosi szkoła oraz główna ulica w Klembowie.

III. Kryteria oceny ofert
- Cena za wykonanie zadania – 100 %
IV. Informacje na temat terminu realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 14 grudnia 2018 r.

V. Informacje na temat przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z Załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
VI. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r., godz. 12.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem Nagranie do Ławki Niepodległości.
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Nagranie do Ławki Niepodległości.
3. elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości Nagranie do Ławki Niepodległości.
VII. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Rafał Grześkiewicz,
Wydział Planowania i Rozwoju,
e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl
tel.: 22 787 43 01 wew. 122
fax. nr 22 776 53 90.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 28.11.2018 r., godz. 15.18
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 03.12.2018 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2018 r., godz. 10.36Katarzyna RutkowskaEdycja strony
03.12.2018 r., godz. 10.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
03.12.2018 r., godz. 10.34Katarzyna RutkowskaEdycja strony
03.12.2018 r., godz. 10.33Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.11.2018 r., godz. 15.18Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2742 razy.