Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania przez Wykonawcę czynności polegających na stwierdzaniu zgonu, jego przyczyny oraz na wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wołomińskiego

Termin i miejsce składania ofert: do 18 września 2018 r. do godziny 11:00, Starostwo Powiatowe w Wołominie (kancelaria), ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
Wołomin 11.09.2018 r.

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344
e-mail: wzk@powiat-wolominski.pl
tel.: 22 787 77 69 fax: 22 776 03 02


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia jest: wykonywanie przez Wykonawcę czynności polegających na stwierdzaniu zgonu, jego przyczynie oraz na wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wołomińskiego tj. gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Zielonka i Ząbki

1. Kod CPV: 98000000-3

2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 r.

3. Warunki płatności: prawidłowo wystawiona faktura VAT z terminem płatności 14 dni

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przesłanie jednego z poniższych dokumentów:
- prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia,
- inne dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu.

1. Kryteria oceny ofert: cena – 80%, czas dojazdu lekarza do wskazanego miejsca przez funkcjonariusza policji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie- 20%

2. Miejsce i termin składania ofert: Starostwo Powiatowe w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin; 18 września 2018 r. do godziny 11:00, w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie z dopiskiem „Stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu przez lekarza na terenie Powiatu Wołomińskiego” lub elektronicznie na adres e-mail: wzk@powiat-wolominski.pl z opisem: „Stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu przez lekarza na terenie Powiatu Wołomińskiego”.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin; 18 września 2018 r., godzina 11:30.

4. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Paweł Kaczmarczyk Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie, email wzk@powiat-wolominski.pl, tel. kontaktowy 22 787-77-69.

5. Załączniki:

1. Umowa


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 12.09.2018 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 12.09.2018 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2018 r., godz. 13.40Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 3177 razy.