Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LII – 591/2018

w sprawie wyrażenia stanowiska co do konieczności podjęcia pilnych decyzji dotyczących rozbudowy sieci drogowej na granicy powiatu wołomińskiego i m. st. Warszawa
UCHWAŁA NR LII – 591/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska co do konieczności podjęcia pilnych decyzji dotyczących rozbudowy sieci drogowej na granicy powiatu wołomińskiego i m. st. Warszawa§ 1

1. W związku przekroczeniem przepustowości sieci drogowej łączącej miasto Ząbki z m. st. Warszawa oraz w związku z wydaniem zgody na budowę w Warszawie dużego osiedla przy granicy z Ząbkami (osiedle Park Leśny Rembertów), a także lokowaniem na terenie Warszawy w bezpośrednim sąsiedztwie Ząbek generatorów ruchu ciężkiego, bez wcześniejszego dostosowania infrastruktury technicznej, Rada Powiatu Wołomińskiego widzi konieczność pilnych decyzji dotyczących rozbudowy sieci drogowej na granicy Miasta Ząbki i m. st. Warszawa, a w szczególności rozważenia wariantów:

1) budowy przedłużenia ul. Swojskiej w Warszawie na terenie Ząbek do powiązania z ul. Zycha (drogą gminną) oraz z ul. Piłsudskiego (drogą powiatową) jako jedno-jezdniowej drogi w rezerwie planowanej od lat ul. Nowo-Ziemowita,
2) rozbudowy ul. Chełmżyńskiej do przekroju dwujezdniowego od granicy z Ząbkami i powstającego osiedla Park Leśny Rembertów do planowanego wiaduktu nad linią kolejową wraz
z budową drogi dla rowerów wzdłuż ul. Chełmżyńskiej,
3) rozbudowy ul. Piłsudskiego (drogi powiatowej) na terenie Ząbek od ul. Andersena do granicy z Warszawą do przekroju dwujezdniowego.
2. Rada Powiatu Wołomińskiego wnioskuje do Prezydenta m.st. Warszawy i Rady Warszawy o przeznaczenie środków na rozpoczęcie prac przygotowawczych i projektowych dla inwestycji określonych w ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ujęcie tych inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy.


§ 2

1. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do:
1) podjęcia rozmów z władzami Województwa Mazowieckiego i Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie realizacji inwestycji określonych w § 1 ust. 1 oraz przedstawienia Radzie Powiatu informacji z przebiegu tych rozmów;
2) rozpoczęcia prac przy przygotowaniu inwestycji w zakresie przebudowy ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od ul. Andersena do granicy Warszawy do przekroju dwujezdniowego.
2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do przekazania niniejszego stanowiska:
1) Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,
2) Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy,
3) Przewodniczącemu Rady m.st. Warszawy ,
4) Burmistrzowi Dzielnicy Targówek,
5) Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Targówek,
6) Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów,
7) Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Rembertów,


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.09.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 16.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 16.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2018 r., godz. 16.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2165 razy.