Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr I-7/02

w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr I-7/02
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 listopada 2002 rokuw sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Stwierdza się, że na wniosek Starosty w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu wybrano Panią Elżbietę Główkę na członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego


Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 12.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 12.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 12.15Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2237 razy.