Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LII – 588/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania pn. „Nowe oblicze placu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Jadowie”
UCHWAŁA NR LII – 588/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania pn. „Nowe oblicze placu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Jadowie”


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania pn. „Nowe oblicze placu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Jadowie”.
2. Realizatorem zadania, o którym mowa w ust. 1, jest Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.
3. Szczegółowe warunki współdziałania stron przy realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Wołomińskim, Gminą Jadów oraz Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.09.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2018 r., godz. 15.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1173 razy.