Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LII – 585/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
UCHWAŁA NR LII – 585/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Wołomiński prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 413/5, obręb 0028, 28, o powierzchni 0,0064 ha, położonej w gminie Kobyłka, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00134596/4.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.09.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.28
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2018 r., godz. 15.28Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1222 razy.