Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LII - 582/2018

zmieniająca Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu
UCHWAŁA NR LII - 582/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 1 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr IX-100/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 6764) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W składach komisji Rady Powiatu Wołomińskiego określonych Uchwałą Nr II-11/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Powiatu Wołomińskiego, zmienionej Uchwałą Nr V-52/2015 z dnia 19 marca 2015r., Uchwałą Nr VI-72/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VII-84/2015 z dnia 28 maja 2015r. oraz Uchwałą Nr XLVII-531/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) z Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury odwołuje się Małgorzatę Zyśk;
2) z Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki odwołuje się Małgorzatę Zyśk.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.09.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2018 r., godz. 15.15Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1114 razy.