Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO - wydane decyzji opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B (bez skrzyżowania) do ul. Al. Niepodległości (bez skrzyżowania) wraz z budową wlotów skrzyżowań nowo projektowanych ulic w ciągu ul. Kmicica
OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

Starosta Wołomiński zawiadamia

o wydaniu w dniu 4 lipca 2018 roku dla Burmistrza Wołomina, decyzji Nr 25pz/2018 znak WAB.6740.14.64.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B (bez skrzyżowania) do ul. Al. Niepodległości (bez skrzyżowania) wraz z budową wlotów skrzyżowań nowo projektowanych ulic w ciągu ul. Kmicica”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 178/8 (178/15, 178/16,), 215/5 (215/14, 215/15, 215/16, 215/17, ), 212/14 (212/36, 212/37), 216/26 (216/36, 216/37), 187 (187/1, 187/2, 187/3) w obrębie 0035-35, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin w całości:
- ew. nr: 120, 152/2, 159/4, 159/6, 159/2, 159/8, 160/1, 157, 300, 161/1, 179/3, 178/5, 178/12, 178/14, 179/5, 214/4, 178/1 w obrębie 0035-35, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin, niepodlegające przejęciu:
- ew. nr: 158/1 w obrębie 0035-35, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 20/2 w obrębie 0034-34, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,
- ew. nr: 179/4, 180/2, 179/6, 178/13, 178/8 (178/15, 178/16), 178/9 178/10, 178/6, 215/7, 215/9, 105/1, w obrębie 0035-35, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.

Działka przeznaczona pod rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (budynek mieszkalny), wchodząca w skład projektowanego pasa drogowego:
- ew. nr: 159/6 w obrębie 0035-35, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin – miasto.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 30.08.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 30.08.2018 r., godz. 08.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.08.2018 r., godz. 08.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.08.2018 r., godz. 08.58NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 900 razy.