Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

I etap konsultacji

termin zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy... na rok 2019 upływa w dniu 14 września 2018 r.
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI... NA ROK 2019

Zarząd Powiatu Wołomińskiego serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2019”.

I etap konsultacji to zgłaszanie wniosków / opinii / uwag / propozycji zmian do załączonego projektu Programu współpracy... na rok 2019 oraz propozycji zadań do realizacji w roku 2019 – prosimy o skorzystanie z „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: www.powiat-wolominski.pl (Konsultacje społeczne / Rok 2018).
Projekt przyszłorocznego programu współpracy opracowany został na podstawie obowiązującego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2018”.

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” oraz Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian dokumentu oraz propozycje zadań do realizacji w roku 2018 można składać w terminie do dnia 14 września 2018 r.:
1) za pośrednictwem internetu: ngo@powiat-wolominski.pl lub wso@powiat-wolominski.pl,
2) faksem: (22) 776-50-93,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 011, tel. (22) 787-43-03 wew. 108 lub pokój nr 012, tel. (22) 787-43-03 wew. 104.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 03.08.2018 r., godz. 11.44
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 03.08.2018 r., godz. 11.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2018 r., godz. 11.53Dorota RomańczukEdycja strony
03.08.2018 r., godz. 11.46Dorota RomańczukEdycja strony
03.08.2018 r., godz. 11.46Dorota RomańczukEdycja strony
03.08.2018 r., godz. 11.44Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 3227 razy.