Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne – termin zgłoszenia uwag: 4 maja 2018 roku

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącej zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag/wniosków/propozycji do:

projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie
zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.


Uwagi/wnioski/propozycje do projektu uchwały Rady Powiatu można zgłaszać w terminie do dnia 04 maja 2018 r.

za pośrednictwem:
1) internetu: wos@powiat-wolominski.pl,
2) faksu: (0-22) 776-50-93,
3) poczty na adres:
Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście: w siedzibie Starostwa, pokój nr 110
tel. (0-22) 787-43-03 wew. 154,
wykorzystując formularz stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Zarządu.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 18.04.2018 r., godz. 15.18
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 18.04.2018 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2018 r., godz. 15.21Beata MizerskaEdycja strony
18.04.2018 r., godz. 15.18Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 2203 razy.