Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI

Oferty należy składać do dnia 26.04.2018 r. do godziny 1100 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prądzyńskiego 3, w pokoju nr 4 (kancelaria) lub przy ul. Powstańców 8/10 (kancelaria).
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI
Zakres robót:
 wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogę w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.), art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121.). oraz na podstawie odrębnych ustaw.
 wycena nieruchomości dla potrzeb zwrotu nieruchomości wywłaszczonych.
 wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia oraz ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
 wycena nieruchomości dla potrzeb zbycia i nabycia nieruchomości.
 wycena nieruchomości dla potrzeb przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
 wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia stawek czynszu dzierżawy, najmu oraz opłat z tytułu ustanowienia służebności.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 26.04.2018r. do godziny 1100 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prądzyńskiego 3, w pokoju nr 4 (kancelaria) lub przy ul. Powstańców 8/10 (kancelaria).

Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2018r. o godzinie 1300 w siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Wołomin ul. Powstańców 8/10, wejście B, pokój nr 16.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie Urzędu Starostwa Powiatowego w Wołominie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania nie podając przyczyn.

Do oferty należy dołączyć:
Dokumenty zgodne z SIWZ

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
1. Robert Denis – Naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, Wołomin, ul Powstańców 8/10, wejście B, pok. nr 16 , tel. 00-22 787-30-10 wew. 102.
2. Martyna Płotczyk – Inspektor Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. nr 14 , tel. 022 787-30-10 wew. 103.


Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 17.04.2018 r., godz. 12.36
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.04.2018 r., godz. 12.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2018 r., godz. 12.36Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4031 razy.