Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurociągiem sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Czarnej, w km 16+197 w rejonie ulicy Witosa i Boryny, obr. Helenów i obr. Czarna-04, gm. Wołomin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 14 listopada 2017 r. Pani Magdaleny Najmrockiej, działającej w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wołominie,
zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurociągiem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, pod dnem rzeki Czarnej, w km 16+197 w rejonie ulicy Witosa i Boryny, na działkach nr ew. 259 obr. Helenów i 1, 2/2 obr. Czarna-04, gm. Wołomin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 02.01.2018 r., godz. 17.32
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 02.01.2018 r., godz. 17.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 17.32Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 760 razy.