Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. przebudowę urządzenia wodnego tj. rowów przydrożnych bezodpływowych poprz

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 8 grudnia 2017 r. (data wpływu 12 grudnia 2017 r.), Pana Lecha Zielińskiego, działającego w imieniu Burmistrza Miasta Zielonka,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. przebudowę urządzenia wodnego tj. rowów przydrożnych bezodpływowych poprzez likwidację i wykonanie w ich przebiegu rurociągu drenarskiego o średnicy 250 mm, długości całkowitej 178 m (działka nr ew. 40/3 obr. 5-30-04 i 3 obr. 5-10-04),
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych do ziemi, z pasa drogowego ul. Leśnej w Zielonce,
w związku z budową ciągu pieszo – rowerowego w ul. Leśnej w Zielonce, na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wyszyńskiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 29.12.2017 r., godz. 09.12
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 29.12.2017 r., godz. 09.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2017 r., godz. 09.12Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1264 razy.