Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej w skarpie rzeki Długiej w km 10+518 przy ul. Obrońców Westerplatte w Zielonce, a także na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 27 listopada 2017 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka,
zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej w skarpie rzeki Długiej w km 10+518 na działce nr ew. 59/2 obr. 4-90-03 przy ul. Obrońców Westerplatte w Zielonce, a także na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych rzeki Długiej, ze zlewni ul. Obrońców Westerplatte.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 29.12.2017 r., godz. 08.47
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 29.12.2017 r., godz. 08.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2017 r., godz. 08.47Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 767 razy.