Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wykonanie ośmiu odcinków rurociągu drenarskiego składającego się z rur perforowanych o średnicy 200 mm, 300 mm oraz 400 mm

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 15 listopada 2017 r., Pana Adama Rosińskiego działającego w imieniu Burmistrza Tłuszcza,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie ośmiu odcinków rurociągu drenarskiego składającego się z rur perforowanych o średnicy 200 mm, 300 mm oraz 400 mm, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Orlej oraz ul. Łącznej - działki nr ew. 2104/8, 2000, 1521/17, 1521/18, 1521/16, 1522/3, 1512/7, 1519/6, 1511/2, 1511/1, 1518/1, 1462/8, obręb Tłuszcz, gmina Tłuszcz).
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 05.12.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 20.12.2017 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 20.12.2017 r., godz. 13.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.12.2017 r., godz. 13.28Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 850 razy.