Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), poprzez zabudowę fragmentu rowu, zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Kordeckiego w Markach (działki nr ew. 82/2 obr. 05-07 i 123/2 obr. 05-06 w Markach, r

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 14 listopada 2017 r., Pana Andrzeja Makieły, działającego w imieniu Pana Marcina Owczarczaka,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), poprzez zabudowę fragmentu rowu, zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Kordeckiego w Markach (działki nr ew. 82/2 obr. 05-07 i 123/2 obr. 05-06 w Markach, rurociągiem o średnicy 600 mm i długości 22,5 m, z obustronnym drenażem.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 20.12.2017 r., godz. 09.15
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 20.12.2017 r., godz. 09.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.12.2017 r., godz. 09.15Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1269 razy.