Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę fragmentu istniejącego rowu melioracyjnego R-K, wykonanie drenażu obustronnego przy rurociągu, a także wylotu projektowanego rurociągu do rowu i przyczółków żelbetowych w rowie na początk

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 13 listopada 2017 r. Pani Katarzyny Makieły-Wnuk, prowadzącej działalność jako K-MAN Katarzyna Makieła-Wnuk, ul. Batorego 6, 05-200 Wołomin, działającej w imieniu Panattoni Europe sp. z o.o.,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, w zakresie przebudowy (likwidacji) fragmentu istniejącego rowu melioracyjnego R-K na długości 200,0 m, wykonanie drenażu obustronnego przy rurociągu o średnicy 800 mm o łącznej długości 272,5 m, a także wykonanie wylotu projektowanego rurociągu do rowu i wykonanie przyczółków żelbetowych w rowie na początku i końcu przedmiotowego rurociągu na dz. nr ew. 156/3 obr. Emilianów, gm. Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 19.12.2017 r., godz. 13.47
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 19.12.2017 r., godz. 13.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2017 r., godz. 13.47Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 840 razy.