Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-392/2017
  w sprawie powierzenia Pani Karolinie Szadura stanowiska Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr V-393/2017
  w sprawie przedłużenia umowy o pracę Panu Robertowi Leszkowi Ratajowi zatrudnionemu na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-394/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-395/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-396/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-397/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-398/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-399/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-400/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-401/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-402/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-403/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-404/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-405/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-406/2017
  w sprawie zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-407/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-408/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-409/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-410/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-411/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-412/2017
  w sprawie przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego Panu Tadeuszowi Sasinowi
 • Uchwała Nr V-413/2017
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-414/2017
  w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach do realizacji projektu „Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady, lecz dla lepszej przyszłości”
 • Uchwała Nr V-415/2017
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 – 2019 zadania publicznego p.n.: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Uchwała Nr V-416/2017
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-417/2017
  w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-418/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-419/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-420/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-421/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017
 • Uchwała Nr V-422/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2017 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-423/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-424/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-425/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-426/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-427/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-428/2017
  w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie powiatu
 • Uchwała Nr V-429/2017
  w sprawie partycypacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kosztach budynku należącego do Powiatu Wołomińskiego usytuowanego w Wołominie przy ul. Legionów 78 oraz kosztów używania samochodu służbowego należącego do Powiatu Wołomińskiego wraz z wynagrodzeniem kierowcy
 • Uchwała Nr V-430/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-431/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-432/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-433/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-434/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-435/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-436/2017
  w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-437/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-438/2017
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-439/2017
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2017 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-440/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-441/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-442/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr V-443/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-444/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok – wykonanie

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 19.12.2017 r., godz. 09.54
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 19.12.2017 r., godz. 09.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2017 r., godz. 09.54Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1511 razy.