Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie usytuowanym na działce nr ew. 2374/12 obr. Tłuszcz przy ulicy Rzemieślniczej, w celu umożliwienia zjazdu z ww. ulicy gminnej na działki nr ew. 1637/5 i 1677/1 obr. Tłusz

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 10 listopada 2017 r. Pana Adama Rosińskiego, prowadzącego działalność jako Pracownia Projektowa „Jultrex” inż. Adam Rosiński, ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz, działającego w imieniu Pana Ryszarda Krysika
zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie przydrożnym, usytuowanym na działce nr ew. 2374/12 obr. 000-Tłuszcz przy ulicy Rzemieślniczej w Tłuszczu, w celu umożliwienia zjazdu z ww. ulicy gminnej na działki nr ew. 1637/5 i 1677/1 obr. Tłuszcz.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 19.12.2017 r., godz. 09.04
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 19.12.2017 r., godz. 09.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2017 r., godz. 09.04Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 715 razy.