Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabudowy rowu komunalnego A-6 w granicach działek nr ew. 23/4, 23/15, 23/16 obr. 01-03 w Radzyminie w rejonie ulicy Le

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w związku z wnioskiem z dnia 10 października 2017 r. Pana Mariusza Wilkowskiego, Al. Armii Krajowej 4/61, 05-250 Radzymin
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabudowy rowu komunalnego A-6 w granicach działek nr ew. 23/4, 23/15, 23/16 obr. 01-03 w Radzyminie w rejonie ulicy Leśnej, w celu umożliwienia przejazdu między działkami.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 18.12.2017 r., godz. 12.42
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 18.12.2017 r., godz. 12.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2017 r., godz. 12.42Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 945 razy.