Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na likwidację istniejącego przepustu i wykonanie nowego przepustu na rowie przydrożnym przy ulicy Nadmeńskiej w Kobyłce, terenie działek nr ew. 77 i 90/1 obręb 07, w celu umożliwienia zjazdu z ulicy Nad

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 25 września 2017 r. spółki A.R.S. Developer Boguszewski sp. j., ul. Wilsona 5, 05-220 Zielonka
zawiadamiam,o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego przepustu i wykonanie nowego przepustu na rowie przydrożnym przy ulicy Nadmeńskiej w Kobyłce, usytuowanym na terenie działek nr ew. 77 i 90/1 obręb 07, w celu umożliwienia zjazdu z ulicy Nadmeńskiej na działkę nr ew. 90/3 obr. 07.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 18.12.2017 r., godz. 12.17
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 18.12.2017 r., godz. 12.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2017 r., godz. 12.17Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 912 razy.