Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego R-T przecinającego drogę gminną nr 430105W (dz. ew. 181 obr. Kołaków, gm. Dąbrówka), w msc. Kołaków poprzez likwidację istniejącego przepustu pod k

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 7 grudnia 2017r. (data wpływu 11 grudnia 2017r.), Pana Przemysława Woźniaka, działającego w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego R-T przecinającego drogę gminną nr 430105W (dz. ew. 181 obr. Kołaków, gm. Dąbrówka), w msc. Kołaków poprzez likwidację istniejącego przepustu pod koroną drogi oraz wykonie nowego przepustu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 15.12.2017 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 15.12.2017 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.12.2017 r., godz. 15.16Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 770 razy.