Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu o średnicy 400 mm do rowu komunalnego (działka nr ew. 4/2 obr. 5-20-05 w Zielonce), 2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odpr

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 4 grudnia 2017 r., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Zielonce,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu o średnicy 400 mm do rowu komunalnego (działka nr ew. 4/2 obr. 5-20-05 w Zielonce),
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych ze zlewni ulic gminnych 11-do Listopada i ul. Legionów (daw. Armii Ludowej) w Zielonce.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 15.12.2017 r., godz. 13.51
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 15.12.2017 r., godz. 13.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.12.2017 r., godz. 13.51Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 760 razy.