Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Pozwolenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, w postaci m.in. rowów otwartych, wylotów, 2. przebudowę istniejącego urządzenia wodnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku
z wnioskiem z dnia 13 listopada 2017 r., skorygowanym w dniu 11 grudnia 2017r., Pana Przemysława Woźniaka, działającego w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, w postaci m.in. rowów otwartych, wylotów,
2. przebudowę istniejącego urządzenia wodnego, tj. istniejącego rowu drogowego poprzez wykonanie na rowie przepustu o średnicy 600 mm,
3. szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych z pasa drogowego drogi gminnej do ziemi, poprzez projektowane urządzenia wodne,
w związku z planowaną przebudową drogi gminnej nr 430101W w miejscowościach Trojany i Wszebory w km 0+800,00 do km 1+785,00.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 14.12.2017 r., godz. 12.46
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 14.12.2017 r., godz. 12.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.12.2017 r., godz. 12.46Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 927 razy.